Praktiske oplysninger

Ejendommens varmemester:
André Nielsen
Telefon: 20111148
Kontor: Englandsvej 44, kld.
E-mail: varmemesteren@dalfoeret.dk

Telefon- og træffetid: Hverdage mellem kl. 9:00 og 9:30 og første onsdag i måneden mellem kl. 17:00 og 18:00

Bestyrelsen holder, så vidt det er muligt, møde den 1. onsdag i hver måned. Mødet holdes i lokalet med indgang gennem varmemesterens kontor. Har du spørgsmål til bestyrelsen er du velkommen til møde op.

Derudover er det til enhver tid muligt at kontakte bestyrelsen på mail:
bestyrelsen@dalfoeret.dk

 

Der er 2 vaskerier og 4 tørrerum i ejendommen:                                                       
Vaskerierne findes i kælderen ved Peder Lykkes Vej 56 og Dalføret 13
Tørrerummene findes i kælderen ved Englandsvej 42, Peder Lykkes Vej 56, Dalføret 9 og 13

Vaskebrik kan afhentes på kontoret. Afregning sker over fælles omkostninger.

P-regler:
Dalføret kræver beboerlicens, dagkort eller periodekort.

Affaldssække og bioposer:
Alene husholdningsaffald må smides ud i affaldsskakterne. Affald skal være indpakket i de udleverede sorte affaldsposer og lukket.

Andet affald skal sorteres. Se hertil ordensreglementet eller de opsatte vejledninger ved udgang til gården. 

De sorte affaldsposer leveres jævnligt i postkassen. Ved mangel kan man anmode om flere hos varmemesteren.
Har man for mange kan de leveres retur til varmemesteren – evt. i en pose på døren til hans kontor. 

Bioposer kan bestilles hos varmemesteren på mail.

Venligst
Gennemlæs ordensreglementet for Dalføret.
For yderligere information, se under Dokumenter.